St. Basil of Ostrog
Serbian Orthodox Church
Lake Forest, Illinois
SERBIAN & ENGLISH BULLETIN
Welcome to St. Basil of Ostrog Church

Divine Liturgies on Sundays and Feast Days at 10:00 AM
Vespers at 5:00 PM Saturdays and for Feast Days

Welcome to the Saint Basil of Ostrog Serbian Orthodox Church Website, a new ministry and medium of this parish community. On behalf of the parish trusteeship council, and the faithful of the parish family, we are grateful that you are taking the time to view this website. Our parish consists of faithful men, women and children seeking to live a life dedicated to Christ and His Church. This Church is the body of believing Orthodox Christians throughout the world, who share a common spiritual bond. By worshiping, witnessing, serving, learning, working and socializing together, we seek to make Christ’s presence felt in our community, and to make God’s Kingdom real in our parish.

Saint Basil of Ostrog Serbian Orthodox Church is a vibrant community located north of Chicago that embraces diversity, within one faith – the Serbian Orthodox Christian Faith. More and more people throughout America, and the world, are becoming aware of the unchanging truths of the Serbian Orthodox Church. Once called Christianity’s “Best-Kept Secret,” the word is out, and people are coming to know and embrace the stability, peace, calmness and continuity preserved in the Orthodox Church since the New Testament era through today. We invite you to attend our services, and to join our parish family for worship, education, fellowship, and preservation and perpetuation of our culture. Everyone is always welcome! Unconditional love for all!

V. Rev. – Djuro Krosnjar: 847-477-1531 or frkrosnjar@gmail.com 

St. Basil of Ostrog Church Office: 847 – 247 – 0077

Добродошли

Добродошли на вебсајт српске православне цркве Светог Василија Острошког, нове службе и медијума ове парохијске заједнице. У име парохијског старатељског одбора и верника ове парохијске породице, благодаримо Вам што сте одвојили време да погледате овај вебсајт. Наша парохија се састоји од верних људи, жена и деце који теже да живе животом који је посвећен Христу и Његовој Цркви. Ова Црква је тело верујућих православних хришћана широм света, који деле заједничку духовну везу. Богослужећи, сведочећи, служећи, учећи, радећи и дружећи се, заједно тежимо да осетимо Христово присуство у нашој заједници и да учинимо да Божије Царство постане стварност у нашој парохији.

Српска православна црква Светог Василија Острошког је жива заједница смештена северно од Чикага, која прихвата разноликост унутар једне вере – српске православне хришћанске вере. Све више људи широм Америке и света постају свесни непромењивих истина Српске Православне Цркве. Реч о православној вери, која је некада била позната као “најбоље чувана тајна” хришћанства, сада се прочула те људи долазе до сазнања и примају постојаност, мир, смирење и континуитет који се чува у Православној Цркви од новозаветног времена до данас. Позивамо вас да присуствујете богослужењима, и да се придружите нашој парохијској породици ради молитве, образовања, дружења, очувања и овековечења наше културе. Сви сте увек добродошли! Безусловна љубав према свима! Божанствена Литургија недељом и празником у 10 часова.
Вечерње у 17 часова суботом и уочи празника.

Orthodox Christian Network
100% Viewer Supported
God is Rooting for us
2 Apr 2020 at 11:01am

Homily on St John of Climacus
2 Apr 2020 at 9:30am

Christian Character
1 Apr 2020 at 12:00pm


Prayer Corners Around the World
1 Apr 2020 at 8:30am


Connect
ПРОЛОГ
Calendar
Stewardship
VideoReadings
Events

St. Basil of Ostrog Serbian Orthodox Church     |     Contact     |     Connect     |     Directions